4ο Λύκειο Αλίμου - Δήλωση Προσανατολισμών και Επιλογών

Δηλώσεις για μαθητές που ΘΑ φοιτήσουν στη Β' λυκείου (Α-->Β)

Παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας και τις προτιμήσεις σας για τον προσανατολισμό που επιθυμείτε να ακολουθήσετε το επόμενο σχολικό έτος (2017-18)
* Απαιτείται

Προσωπικές Πληροφορίες *Επίθετο
Όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση με τόνους (π.χ. Παπαδόπουλος). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό

*Όνομα
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση με τόνους (π.χ. Ευάγγελος και όχι Βαγγέλης). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό

email
Επιλογή Προσανατολισμού *Προσανατολισμός
Ανθρωπιστικές Σπουδές
Θετικές Σπουδές
Ερευνητική Εργασία Γράψτε μας το θέμα ή το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας με την οποία θα θέλατε να ασχοληθείτε το επόμενο έτος