4ο Λύκειο Αλίμου - Δήλωση Προσανατολισμών και Επιλογών

Δηλώσεις για μαθητές που ΘΑ φοιτήσουν στη Γ' λυκείου (Β-->Γ)

Παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή τα στοιχεία σας και τις προτιμήσεις σας για τη κατεύθυνση και το μάθημα επιλογής που επιθυμείτε να ακολουθήσετε το επόμενο σχολικό έτος (2017-18)
* Απαιτείται

Προσωπικές Πληροφορίες *Επίθετο
Όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση με τόνους (π.χ. Παπαδόπουλος). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό

*Όνομα
όπως αναγράφεται στην ονομαστική κατάσταση με τόνους (π.χ. Ευάγγελος και όχι Βαγγέλης). Όπου υπάρχει διπλό όνομα, τα ονόματα χωρίζονται με κενό

email
Επιλογή Προσανατολισμού *Ομάδα Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικές Σπουδές
Θετικές Σπουδές
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Επιλογή μαθήματος επιλογής Όσοι επιλέξετε το συνδυασμό Ελέυθερο και Γραμμικό Σχέδιο τότε το ένα από τα δύο μαθήματα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος

*1η Προτίμηση για το μάθημα επιλογής


*2η Προτίμηση για το μάθημα επιλογής


*3η Προτίμηση για το μάθημα επιλογής